Gram Flour, Potato Flakes, Rice Powder, Edible Veg. oil,(Palm.Oil/Cotton Seed Oil) Common Salt, Seasoning .